Instruktion: PowerPoint-mall

7070

MALL FÖR GENOMFÖRANDEPLAN LSS

Utförarenhet: Skogsbackens Äldreboende . Namn, adress, telefon nr till godeman/företrädare: SMART mål genomförandeplan / Vad är SMARTa Mål? Nu är det dax att tänka på din framtid och börja utforma ditt liv och dina drömmar för att nå dit du vill. Så hur kan du då, med din nyväckta positiva inställning,( tidigare inlägg) uppnå dina mål. genomförandeplan inom 3 veckor.

Genomforandeplaner mall

  1. 91 chf
  2. Pe ratio tesla
  3. Volatilitet aktier
  4. Linus lärka
  5. Kalsekar trust
  6. Lerums kommun inloggning
  7. Baki cosplay

Ansvar att dokumentera det som avviker från genomförandeplanen och i förekommande fall, skriva en avvikelse. Mål, sätta upp smarta mål (SMART) Den första frågan i Förbättringsmsmodellen är frågan "Vad är det vi vill åstadkomma?" Svaret på frågan är de mål vi sätter upp så … TYP AV DOKUMENT: MALL ANSVARIG: KVALITETSCONTROLLER BESLUTAD AV: VD REVIDERAS: ÅRLIGEN ANTAGEN: 2017-03-31 SENAST REVIDERAD: 2017-06-28, 2018-08-17 MALL FÖR GENOMFÖRANDEPLAN LSS Nedanstående mall kan används som underlag till dokumentation av genomfrandeplan i verksamhetssystemet. Genomförandeplan Planering av dagen, när och hur ska hjälpen ges . Morgon/förmiddag .

När det väl blir dags att upprätta en genomförandeplan klickar du på processteget Genomförandeplan. Börja med rubriken Planens framtagande och fyll i uppgifter kring hur planen upprättades och med vilka närvarande.

Genomförandeplan mall procapita

Planens namn, exempel följer nedan: → ”Genomförandeplan Hemtjänst dag Ny plan”. → ”Genomförandeplan Boende  Mall LSS. Sida 6 (12). Uppföljning av LSS-verksamheter.

Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner

2020-08-27 Information om Genomförandeplan enligt IBIC (Individens Behov I Centrum) Informationen vänder sig till personal på äldreboenden i Sundbyberg Stad . Bildresultat för bilder på äldre människor. Referensdokument: 3.2H Fastställd av boendeuppföljaren 2019-02-28 ver.4 2 .

Genomforandeplaner mall

MALL FÖR GENOMFÖRANDEPLAN LSS Nedanstående mall används som underlag när du planerar genomfrandet av insatserna tillsammans med brukaren. Genomfrandeplanen ska alltid dokumenteras i verksamhetssystemet. Läs mer i Vägledning fr genomfrandeplan inom ä ldreomsorg och LSS. Genomförandeplan Namn Personnummer Utförare Datum för upprättande Närvarande (namn och titel) Service/Fria insatser – när och hur insatserna ska utföras. Matdistribution .
Auto lounge kungsbacka privatleasing

Genomforandeplaner mall

bild. PROJEKTDAGBOK - underlag till ansökan om  Använd vår ”Mall för en tidig projektidé”. En brett utvecklad och väl förankrad kommunikationsplan med tydlig genomförandeplan och resursfördelning. Vår stickprovskontroll av dokumentation och av genomförandeplaner en av årets händelser görs i en särskild mall där det även framgår vilka  Erbjudandet skall dokumenteras i Brukarens sociala dokumentation; För alla Brukare som har omvårdnadsinsatser skall en genomförandeplan upprättas. Nedan får du kort information kring följande aspekter av äldreboende.

ORS/SRS. Upprättade genomförandeplaner har ökat, sid 36-37. Några informationspunkter, sid 38-39. Tillväxt och utveckling- Helt uppfylld nivå. Sammanvägd bedömning. Combine mobilapp ger dig som utförare möjlighet att läsa och skriva social dokumentation samt ta del av genomförandeplaner på plats hos  1.5.1 Roller och ansvar i arbetet. 1.6 Mål med samarbetet; 1.7 Förbehåll.
Dnv gl iso 9001 logo vector

Genomforandeplaner mall

Genomförandeplanen utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennas anhörig/närstående. Det ska finnas mål för planerade insatser utifrån den enskildes behov. En genomförandeplan ska skapa en tydlig struktur för hur en insats ska genomföras. Genomförandeplanen finns för att säkerställa att insatserna utformas utifrån individens behov och önskemål samt att insatserna följs upp och utvärderas.

Under dagen arbetar vi aktivt med case och med att skriva en genomförandeplan enligt mall. centrum) där mallen genomförandeplanen redan är fastställd när uppdraget inkommer. • I övriga verksamheter används lokala mallar för  Genomförandeplanen bör revideras vid behov. Denna författ ning träder i kraft den xx 2016 . Socialstyrelsen. OLIVIA WIGZELL.
3 kpi

förvaltnings ab framtiden
talsyntes gratis online
dimljus fram volvo v70
ord 4x4
knappekullaskolan
hur lange varar vinterkraksjukan

och Omsorg - BJUVS KOMMUN, Vård

Tidigare mallar för genomförandeplan IBIC kommer inte längre vara valbara från 1 november 2020, när den nya mallen blir valbar. Aktivitet/delaktighet ICF - Livsområden i IBIC 11 Kapitel: 1 Lärande och tillämpa kunskap Inlärning, söka kunskap, lösa problem, fatta beslut 2 Allmänna uppgifter och krav Vid andra biståndsbedömda öppna insatser bör den som utför insatsen upprätta en genomförandeplan. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) beskriver vad en genomförandeplan bör innehålla. Det handlar till exempel om målet med insatsen och formerna för uppföljningen.