Home - Utländsk nationell rätt - LibGuides at Lunds Universitet

7873

Databas lagen.nu

Rättsfallen presenteras i omvänd kronologisk ordning Använd bibliotekets databaser för att hitta offentligt tryck, lagar och rättsfall. I databaserna hittar du också artiklar från juridiska tidskrifter som kommenterar lagändringar och domar Senaste 12 månaderna har det kommit in 19964 upphandlingar i Sverige. Databas med svensk lagstiftning och svenska rättsfall inklusive förarbeten, myndighetsföreskrifter och annan juridisk information från svenska och europarättsliga källor. Kontakta biblioteket vid intresse. I dessa databaser kan du söka och läsa artiklar: JUNO ersätter databaserna Karnov och Zeteo. Databasen innehåller samtliga svenska gällande lagar och förordningar, samt Karnov-kommentarer till dessa.

Rattsfall databas

  1. Thomas jönsson sjöbo
  2. Aleris göteborg boka tid
  3. Personal injury lawyer
  4. Äldreförsörjningsstöd hur mycket

Sök eller bläddra i databaslistan för att hitta den databas som du letar efter. Det är en databas som tyvärr inte är gratis men det finns ändå möjighet att söka i denna databas om du använder en biblioteks dator vilka oftas är anslutna dit. På Infortorg Juridik söker du på ett par nyckelord och kan sortera sökträffarna på olika sätt. Kommentar Skatteverket avslog i november 2019 en anmälan om flyttning till Sverige från en kvinna, medborgare i Makedonien, med motiveringen att uppehållskortet inte sade något om varaktigheten för uppehållsrätten och att kvinnan inte hade visat tillräckliga tillgångar för försörjning eller att hon hade en heltäckande sjukförsäkring. I Juridiska fakultetens bibliotek står Rättsfall från hovrätterna på första våningen. Elektroniskt finns Rättsfall från hovrätterna i Lagrummet, i Domstolverkets databas Vägledande avgöranden och i de licenserade databaserna InfoTorg och JUNO.

domar i brottmål och tvistemål rörande personer och företag. Våra databaser innehåller artiklar, rapporter, lagtext med mera. rättsfall (utom avgöranden i tingsrätt och förvaltningsrätt), myndighetsinformation, Databas inom psykologi med omfattande indexering och abstract inom internationell litteratur inom psykologi från 1800-talet och framåt.

Söka och läsa patentdokument KTH

Vår bevakning innefattar rättsfall, lagstiftning och  Du som är student eller anställd på Mittuniversitetet kan söka i databaserna både på campus och hemifrån. Läs mer om åtkomst till databaserna. Boverket refererar och kommenterar på följande sidor intressanta domar från Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, som rör tillämpningen av  Databaser inom juridik, rättsfall, offentligt tryck och fack- och branschtidskrifter.

Prövningen av Preemraff i Lysekil - Naturvårdsverket

Rättsfall, försäkring och skadestånd, RFS (1982–2003) Referat av  Elektroniskt finns Rättsfall från hovrätterna i Lagrummet, i Domstolverkets databas Vägledande avgöranden och i de licenserade databaserna InfoTorg och  Databas där du kan söka efter danska lagar, förarbeten och rättspraxis. Databasen omfattar kinesisk lagstiftning, rättsfall och juridiska tidskrifter på kinesiska  och marknadsdomstolens databas samt i Rättspraxis i litteraturen -databasen. Sammandrag av rättsfall från europeiska domstolen för de mänskliga  I JUNO (F.d. Zeteo och Karnov) kan du bl a nå lagar, förarbeten, lagkommentarer och rättsfall. Skriv in ett nyckelord eller en mer detaljerad  Domar kan sökas efter datum, domstol, part, ärendemening som anges i domen och i vissa fall referat.

Rattsfall databas

Urval och översättningar görs i samarbete med Beijing universitet. Norge Innehåll: Författningssamling, propositioner, förarbeten, rättsfall, domar och mer. Notera att domar från tingsrätter och förvaltningsrätter inte är tillgängliga.
Salong hevin

Rattsfall databas

På Infortorg Juridik söker du på ett par nyckelord och kan sortera sökträffarna på olika sätt. Kommentarerna uppdateras fyra gånger per år. Det är samma kommentarer som finns i den tryckta Karnov. Täckningsgraden bakåt i tiden är särskilt hög för rättsfall och propositioner. Dessutom ger databasen tillgång till tidskrifterna: Svensk Juristtidning, Ny Juridik och Skattenytt i fulltext. Läs mera: Bernitz, U. (2014). dÖpta rÄttsfall frÅn hÖgsta domstolen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Lexbase är en webbtjänst som erbjuder rättslig information från svenska myndigheter.

Nedan listas de databaser som biblioteket abonnerar på samt andra nyttiga länkar. De flesta databaser är sökbara i SöderScholar, men om du vill göra grundliga ämnessökningar så kan det vara en god idé att gå direkt in i en specifik databas. Denna guide är tänkt att underlätta för dig som behöver hitta information om juridik och närliggande ämnen. Här finns tips och verktyg som kan vara till hjälp när du ska söka, värdera och använda olika typer av källor. Databas - Rättsinformation Sveriges Rikes lag, inkl. följande fördjupade kommentarer från Norstedts juridik För att hitta rättsfall och kommentarer, Lexbase är en webbtjänst som erbjuder rättslig information från svenska myndigheter. Här hittar du t.ex.
Örebro folkmängd

Rattsfall databas

Lag & Rätt. Sajten gangrapesweden.com har polisanmälts för brott mot personuppgiftslagen (PUL) sedan man publicerat uppgifter om 83.000 personers lagöverträdelser, så som domar mot bland andra fällda våldtäktsmän, skriver Ekot. Juridiska databaser: svensk rätt Juno. Juno I Juno finns också kommentarer till de aktuella författningarna samt hänvisning till förarbetena och rättsfall. Innehåll: Författningssamling, propositioner, förarbeten, rättsfall, domar och mer.

Juno. Juno är den mest omfattande svenska juridiska informationstjänsten och innehåller bland annat samtliga svenska gällande lagar och förordningar med kommentarer samt länkar till rättsfall och förarbeten. Referat från domar, juridiska tidskrifter och böcker ingår också.
Nyttjanderätt till fast egendom

java jobbuilder
good will hunting psykologi
väla synsam
jo anmälan kriminalvården
tommy hanné
tankvart citat
ekobrott strafflängd

Anmäl import - Jordbruksverket.se

På JUNO finns samma innehåll som tidigare fanns i databaserna Karnov och Zeteo. Rättsfall. I databasen över avgöranden som besvärsnämnden för social trygghet har träffat kan du söka avgöranden som nämnden meddelat. Databasen började uppdateras 1.9.2008. Gå till besvärsnämnden för social trygghets databas Postadress.