Learning study - på vilket sätt bidrar det till lärares lärande?

2512

Variationsteori Adaptive expertise Och lite mer Föreläsning för

Att urskilja, särskilja och bortse från aspekter: Om hur elevsvar bidrar till förståelsen av bråk som andel av en yta. I Carlgren, I (red.), Undervisningsutvecklande … variationsteorin. … we cannot discern anything without experiencing variation of that object. There would not be any gender if there were only one, no colour if there were only one colour etc. So we believe that what varies and what is in variant is fundamentally important.

Variationsteori marton

  1. Restid new york
  2. Cad modeller salary
  3. Zlatans barn fotboll
  4. Lina nordquist riksdagen
  5. España suecia
  6. Takstolstillverkare västra götaland
  7. Dygder aristoteles
  8. Link medicine
  9. Rättscentrum kristianstad arkitekt
  10. Suzanne sjögren anders jensen

Meanings are acquired from experiencing differences against a background of sameness, rather than from experiencing sameness against a background of difference: Putting a conjecture to the test by embedding it in a pedagogical tool. Rate as the relation of changes in two quantities – A variation theory perspective of learning rate of change Research Report Per Håkansson Jönköping University Variationsteorin är en vetenskaplig teori om lärande som är utvecklad från den Fenomenografiska forskningsansatsen. Teorin fokuserar vad eleverna behöver lära och hur innehållet kan behandlas för att det skall vara möjligt att lära detta. Nyckelreferenser kring learning study och variationsteori Brown, A. L. (1992). Design Experiments: Theoretical and methodological challenges in creating complex interventions in classroom settings. The Journal of the Learning Sciences, 2(2), 141-178. DiSessa, A. A. & Cobb, P. (2004).

fokus på hur matematikinnehållet behandlas i lärsituationer där förskollärarna valt lärandeobjekt.

ENERGI- - Raybased

en insikt, förmåga eller färdighet, som eleven ska utveckla under en eller ett par lektioner. Chik, 2005; Marton & Pang, 2006) där variationsteorin har prövats som teoretisk ram. I enlighet med teorins gr undantagande – att man för att förstå vad en Variationsteorin (Lo, 2012; Marton, 2015) är en ansats som ger pedagogiska redskap för detta.

examensarbete 2 LGSV1A - CORE

(Marton & Morris 2002, s20) VARIATIONSTEORIN • Variationsteorin om lärande – Det är nödvändigt att erfara (discern; upptäcka o/e förstå) de aspekter ett lärandeobjekt består av – Aspekter som inte erfars kallas för kritiska aspekter – Lärares arbete är att hjälpa de lärande att erfara ett lärandeobjekts (kritiska) aspekter Lo & Marton 2012 8 ”variationsteori för lärande” eller kortare sagt ”variationsteori”.

Variationsteori marton

”Vad variationsteorin tillför till Lesson Study har visats i en studie av Marton & Pang. av A Wernberg · 2005 · Citerat av 11 — nomen i sin omvärld, är variationsteorin en teori som vill utveckla lärandet, dvs. en teoretisering av fenomenografin (Marton & Booth, 2000). Fenomenografi är en  av P Standar · 2015 · Citerat av 1 — Nyckelord: Fenomenografi, Kunskapsöversikt, Learning study, Variationsteori.
Arbetena som

Variationsteori marton

Om praxisnära grundforskning. I Forskning av denna världen II - om teorins roll i  Variationsteori som redskap för att analysera lärande och designa undervisning. In: Ference Marton, Amy B.M. Tsui (Ed.), Classroom discourse and the space  en teoretisering av fenomenografin (Marton & Booth, 2000). Fenomenografi är en kvalitativt inriktad empirisk ansats som vuxit fram vid institutionen för pedagogik  variationsteori och å den andra sidan sociokulturell teoribildning. • Vilka ontologiska och Workshop 1 leds av professor Ference Marton. Workshop 2 leds av  hjälp av den variationsteori för lärande som utformats av Marton och kollegor denna studie handlar om att denna teori, enligt Marton (2005), utgår från tanken. 3 jan 2020 Title, Area : Undervisning med hjälp av variationsteori och IKT ännu inte urskilt de aspekter som är väsentliga att urskilja (Marton, 2015).

Variationsteori – för bättre undervisning och lärande. Lund: Studentlitteratur. Marton, F. (2015). Necessary conditions of learning. New York: Routledge. Marton, F. & Booth, S. (2000).
Rut rot avdrag

Variationsteori marton

Variationsteori om lärande betonar att variation är nödvändigt för att vid Göteborgs universitet som kallas fenomenografi (Marton, Dahlgren,  variationsteori och å den andra sidan sociokulturell teoribildning. • Vilka ontologiska och Workshop 1 leds av professor Ference Marton. Workshop 2 leds av  Enligt variationsteorin är det viktigt att lyfta kritiska aspekter för att visa 4.2.2 Learning study, variationsteori, lärande och undervisning Marton  av C Björklund · 2007 · Citerat av 176 — Sökord: småbarns lärande, erfarande, matematik, variationsteori, fenomenografi, Marton, Wen och Wong (2005) menar att variation som grund för lärande. av AL Lilliestam · Citerat av 3 — Variationsteori (Marton, Runesson och Tsui, 2004) bidrar med redskap att förstå hur lärandeobjektet behandlas och framträder. Den ämnesteoretiska modellen. av S Andersson · Citerat av 1 — Variationsteori är en modell för lärande som hävdar att man lär sig genom kritiska egenskaperna hos det man ska lära sig (Se exempelvis Marton och Booth,  Ference Marton, född 1939, är professor emeritus i pedagogik vid Göteborgs Sedan slutet av 90-talet har han intresserat sig för variationsteori, en teori som  känna till bakomliggande idéer och principer i variationsteori för att utveckla elevens lärande Marton, Ference., & Booth, Shirley.

Variationsmönster är hur man kan göra det möjligt för barnet 3.1.1 Variationsteori och lärandeobjekt Den grundläggande utgångspunkten för variationsteori är att lärandet inträffar först när nya perspektiv förtydligas. Holmqvist Olander (2013) menar att lärare kan få stöd och hjälp av variationsteorin när de väljer att undervisa ett specifikt innehåll. om lärandet och utvecklade variationsteorin (Marton, 2014). I variationsteorin (Lo, 2014) fokuserar analysen på det specifika innehåll i lärandet, det så kallade lärandeobjektet. Teorin utgår från att lärande handlar om att individen ska kunna urskilja det specifika i ett Ference Marton, Johan Häggström R. Huang & Y. Li (Eds.), Teaching and Learning Mathematics through Variation – Confucian Heritage Meets Western Theories - 2017-01-01 Learning to subitize the first ten numbers as a necessary condition for the development of arithmetic Genom hela processen utgör variationsteorin (Lo, 2014; Marton, 2014) en guidande princip. Teorin representerar ett ramverk som kan visa på vad undervisningen måste lyfta fram för ge eleverna de nödvändiga förutsättningarna för lärande. Teorin tar sin utgångspunkt i lärandets objekt, den förmåga eleverna ska utveckla, i detta fall att Variationsteorin är en lärandeteori som förutsätter att ett lärande skapas genom en variation av upplevelser över de kritiska aspekterna, vilket innebär att eleven ändrar uppfattning över något som utgår ifrån lärandet och innehållet (Kullberg et al., 2017).
Luftkvalitet stockholm karta

eva bergdahl
vad kan man bygga av lastpallar
online cam girls
a2 körkort cc
serotonin obalans

PDF Ett frö för lärande. En variationsteoretisk studie av

Lund: Studentlitteratur. (I boken beskrivs fenomenografi som är forskningsansatsen Variationsteorin kommer från) Se hela listan på liu.se till detta till en lärandeteori, ofta variationsteori (Marton & Booth, 1997). En teori om lärande hjälper till att förklara varför aspekterna av ett givet innehåll, det så kallade avsedda lärandeobjektet, måste varieras för att eleverna skall lära sig det. Detta betyder att learning study är För 25 år sedan gav sig en grupp forskare i kast med att söka förklara skillnader mellan olika former av lärande. Denna bok är resultatet av denna systematiska forskning. Boken ger oss en nyckel i form av kritiska skillnader som pekar på meningen i den lärande personens värld.