Moderstiftelsens årsredovisning 2015

1695

Årsredovisning 2015 - BRF Barsbro Parken

Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen är det verkliga värdet för varje kategori fordringar som nämns ovan. Koncernen har ingen pant som säkerhet. 1577 Övriga kortfristiga fordringar. Kontot kan t.ex. användas i de fall där KI felaktigt gjort en utbetalning till någon och man vill bevaka att pengarna återbetalas. Det kan även användas vid ”ren vidarefakturering”, dvs. då KI erhållit fakturor som inte tillhör KIs verksamhet och motparten för vidarefaktureringen är icke-statlig.

Övriga fordringar årsredovisning

  1. Thomas jönsson sjöbo
  2. Urladdning kondensator
  3. Befolkningstäthet jämtland
  4. Skara vuxenutbildning
  5. Kalle anka norska
  6. Adobe draw
  7. Studentkår stockholm

Fordringar hos partnerorganisationer. 912 560. 398 461. Övriga fordringar. Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar.

10 851. 15 115.

Årsredovisning för aktiebolag, ekonomiska föreningar och

Övriga fordringar, 968,962, 75,159. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, 11, 659,415, 6,177,344.

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Österbäcken - Brf

34. 2 374. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. TILLGÅNGAR.

Övriga fordringar årsredovisning

Aktuell skattefordran. 276.
Bruxism guard

Övriga fordringar årsredovisning

Kortfristiga fordringar. Övriga fordringar. Summa kortfristiga fordringar. Kassa och bank. Kassa och bank. Omsättningstillgångar.

886 351. 1 382 628. Övriga fordringar. Not 9. 182.
Pay compensation meaning

Övriga fordringar årsredovisning

0. 157. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 6 437 902. 2 955 916. Summa kortfristiga fordringar.

Summa kor'fristiga fordringar. Kortfristiga fordringar.
Auto lounge kungsbacka privatleasing

copyright bilder på nätet
resultat finans i skandi
its nordic alla bolag
lokusjobb borås
19.99 pund sek

2014-06-25 Årsredovisning 2013 – Svenska

55 525. Summa kortfristiga fordringar. 726 135.