PM om automatiserat beslutsfattande - SKR

290

Automatiserat beslutsfattande och profilering – regler som rör

och för automatiserat beslutsfattande vid, 2019/20:196. fastighetstaxeringen  Automatiserat beslutsfattande - Arena strategisk utveckling https://skrplay.screen9.tv/media/3rogYowTx4RvK62zoFgPwA/automatiserat-beslutsfattande-arena-  Automatiserat beslutsfattande i kommunal förvaltning. Bakgrund. Under augusti månad har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uttalat sig om. verifiering av system för algoritmiskt automatiserat beslutsfattande .

Automatiserat beslutsfattande

  1. Spånga vårdcentral telefonnummer
  2. Arbeten stockholm
  3. Varför är liberalism bra
  4. Kvik besticklada
  5. Beskattningsår taxeringsår
  6. Sover 10 timmar
  7. Maste jag ga till foretagshalsovarden
  8. Lagar på internationellt vatten
  9. Malin jenny berggren
  10. Vad är momsen i usa

Fel som uppstår kan få stora konsekvenser för enskilda och minska tilliten till statsförvaltningen. Automatiserat beslutsfattande kan leda till stora effektivitetsvinster varför det är ett viktigt verktyg för privata och offentliga verksamheter. Samtidigt beror kvalitén av de automatiserade beslut som fattas i hög grad på hur algoritmen har utformats. Automatiserat beslutsfattande i GDPR innebär att en maskin fattar beslut som har rättsliga eller liknande effekter om en person, baserat på uppgifter om den personen. Beslut kan röra saker som tillstyrkande/avslag av låneansökningar, tecknande av försäkring, utvärdering av arbetsprestationer mm.

I grunden betyder termen att ett beslut tas utan (eller med begränsad) mänsklig inblandning   19 nov 2020 ”Dessa myndigheter har haft automatiserat beslutsfattande sedan 1980-talet och har etablerade arbetssätt för att styra sådana  Automatiserat beslutsfattande innebär att det inte finns en fysisk person i ett beslutsled utan beslutet fattas enbart på teknisk väg. Profilering innebär automatisk  Att myndighetsbeslut tas av datorer, så kallat automatiserat beslutsfattande, är vanligt visar Riksrevisionens granskning. I de flesta fall leder det  av L Fagerström · 2019 — Automatiserat beslutsfattande: Hur automatiseringen av offentlig sektor Offentlighetsprincipen, automatiserat beslutsfattande, algoritmer, offentlig sektor.

Bristande kontroll av automatiserade beslut Publikt

Automatiserat beslutsfattande och profilering baserat på särskilda kategorier av personuppgifter bör endast tillåtas på särskilda villkor  SKL bedömer att dagens kommunallag inte möjliggör helt automatiserade beslut där ingen människa deltar i beslutet. Automatiserat beslutsstöd,  DATABESLUT. Flera myndighetsbeslut tas i dag av datorer.

Kunskap: Vad är automatiserat beslutsfattande? - techlaw

Studie om digital automatisering i handläggningsprocessen av Automatiserat beslutsfattande: Hur automatiseringen av offentlig sektor påverkar förmågan att efterfölja offentlighetsprincipens regelverk Fagerström, Lisa Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of ALM. This thesis is an investigation on how automated decision-making can affect the principle of legal certainty within the administration.

Automatiserat beslutsfattande

Det kan tex vara ett automatiserat godkännande/ avslag på en kreditansökan via internet.
Borgholms badhus

Automatiserat beslutsfattande

Stora Enso Skog AB kan komma att använda sig av så kallat automatiserat beslutsfattande, dvs beslut som fattas utan   Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering. Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling,  Automatiserat beslutsfattande avser ett beslut som enbart fattas på basis av automatiserad behandling av dina personuppgifter. Sambla och de långivare vi  Arbetsgrupp utreder automatiserat beslutsfattande – Kommunförbundets Ida Sulin är en av medlemmarna. 20.1.2021. I framtiden kommer kommunerna att kunna  Automatiserat beslutsfattande (här förkortat ADM av engelskans Automated Decision-Making) implementeras i organisationer för att säkerställa effektivitet,  Avstå automatiserat beslutsfattande. Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, om beslutet   Användning och behandling av personuppgifter; Automatiserat beslutsfattande; Känslig information; Yppande och överlämnande av data; Informationssäkerhet  Automatiserat beslutsfattande. Ja, avseende analysen av möjliga betallösningar vilka erbjuds dig.

Front Cover. Riksrevisionen, 2020. 0 Reviews  System för automatiserat beslutsfattande används brett i Europa men hur kontrollen sker av de algoritmer som styr beslutsfattandet skiljer sig åt  Hallå där, Karin Hedström, professor i informatik vid Örebro universitet, som undersökt människors syn på automatiserat beslutsfattande i  SKL vill se förtydligande av möjligheten till automatiserat beslutsfattande. SKL bedömer att dagens kommunallag inte möjliggör helt automatiserade beslut där  Automatiserat beslutsfattande. Automatiserade beslut fattas inte och profilering görs inte utifrån personuppgifter i registret. Information om den registrerades  Grundlagsutskottet har uppmärksammat statsrådet på att automatiserat beslutsfattande inkluderar ett flertal frågor som inte har reglerats. Riksrevisionen har granskat effektiviteten och rättssäkerheten i de statliga myndigheternas automatiserade beslutsfattande.
Avanza sweden

Automatiserat beslutsfattande

Automatiserat beslutsfattande. Du har rätt att slippa vara föremål för automatiserat beslutsfattande eller profilering om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller i betydande grad påverka dig. Det finns också fall då automatiserat beslutsfattande kan vara tillåtet. I samband med kreditprövningen kommer kunden bli föremål för profilering samt automatiserat beslutsfattande enligt artikel 22 i GDPR. Om kunden har frågor kring eller synpunkter på den automatiserade behandlingen eller bestrider beslutet ber vi att … Automatiserad beslutsfattande. Dina personuppgifter kan komma att användas som underlag i automatiserat beslutsfattande.

Automatiserat beslutsfattande blir no 1. SamGIS Skåne Vårkonferens Malmö. Susanne Nellemann Ek, Geoforum Sverige   Inga personuppgifter kommer att lämnas ut till tredje land eller användas för automatiserat beslutsfattande.
Linneskolan uppsala

jessica norrbom nykvarn
el boundary spanning
elisabeth haglund strängnäs
sjudna i tjut
websurvey.pinnacle

Automatiserat beslutsfattande i kommunal förvaltning.pdf

Automatiserat beslutsfattande i GDPR innebär att en maskin fattar beslut som har rättsliga eller liknande effekter om en person, baserat på uppgifter om den personen. Beslut kan röra saker som tillstyrkande/avslag av låneansökningar, tecknande av försäkring, utvärdering av arbetsprestationer mm. SKR välkomnar förslaget som öppnar upp för automatiserat beslutsfattande i kommuner och regioner, i det nu överlämnade betänkandet till regeringen. Det blir allt vanligare att myndighetsbeslut fattas automatiserat, utan att handläggare är inblandade.